Results – Diploma & Degree


Mansi Khamkar
V.E.S.P
MATHS – 97

VIGHNESH UBHARE
VIGHNESH UBHARE(VJTI)
M3-100
PERCENTAGE-80


MAYURESH DALVI
St. Xaviers
Maths – 98

HARSHADA PAWAR
HARSHADA PAWAR(VJTI)
M3-99
NETWORK ANALYSIS-93


PREKSHA RAUT
GPM
91.44%

MANAV-WAJE
MANAV WAJE(VJTI)
M3-83


SAIRA KHAN
ST. XAVIER’S
MATHS – 99

SARVESHA SHINDE
SARVESHA SHINDE(VJTI)
M3-99
NETWORK ANALYSIS-97
PERCENTAGE-87.18%


Shreyash Nalawade
GPM
Maths – 91/100


Sanjay Prajapati
GPM
Percentage 88%


DHIREN MAKWANA
89%
VJTI


Ved Yemitkar
VJTI
Percentage -86%

RIDDHI JOSHI
RIDDHI JOSHI (VJTI)
M3-97
NETWORK ANALYSIS-81


ADVAIT PATIL
VJTI
93/100

ZEAL MEHTA
ZEAL MEHTA(VJTI)
CONTROL SYSTEM-96
ANALOG-80
PERCENTAGE-87.16%


VINAY BANDRE(VJTI)
M3-87
MOS-80
PERCENTAGE-81.25%

PRAJESH LOKE
PRAJESH LOKE
(ST.XAVIERS)
M3-87
PERCENTAGE-87.35%

CNINAD-JOSHI
NINAD JOSHI (VJTI)
M3-97/100
PERCENTAGE-80.24%


MANAS PANGE
CONTROL SYSTEM-94/100
ANALOG 82/100


HARSH BIRWADKAR(VJTI)
M3-86
MOS-92
PERCENTAGE-86.56%

MOHIT BANDGAR
MOHIT BANDGAR
(VJTI)

CONTROL SYSTEM-82


ABHISHEK PATIL
(GPM)
Sem – I, Branch – Electrical,
Maths = 94/100.


Jayesh Khairnar
Sem I, Branch – Civil
Maths = 93/100, Phy = 91/100
Chemistry = 88/100
(GPM)


Siddesh Minde
Sem–I,Branch – Mechanical,
Maths = 100/100,
Chemistry = 93/100, Phy = 89/100
(GPM)


Sarthak Mandlik
(GPM)

Sem – I, Branch – Computer
Maths = 91/100.


TEJAS NEMADE
(GPM)

Sem – I, Branch – Electrical
Maths = 92/100


Sahil Pawar
Sem – I, Branch – Civil
Maths = 92/100,
(GPM)


Avinash Pawar
Sem-I, Branch – Mechanical
maths = 90/100,
(GPM)


Rohit Pawar
Sem – I, Branch – Civil
Chem = 86/100, Maths = 99/100
(GPM)


Prajesh Loke
Sem – I, Branch – Extc,
Maths = 96/100, BEE= 96/100
(St. Xaviers)


Kshiti Salunkhe
Sem – I, Branch – Civil
Maths = 95/100, Chem = 90/100
(GPM)


Soham Warve

Sem – I, Branch – Mechanical,
Drawing = 86/100, Phy = 86/100,
(GPM)


Mukul Rathode
Sem – I, Branch – Electrical,
Drawing = 87/100,
(GPM)


Prasad Ghadi

Sem –I, Branch – Mechanical
Maths = 96/100
(GPM)


Abhishek Rai

Sem – 3, Branch – IT,
C++ = 86/100, CPM = 94/100,
(GPM)


Nachiket Pethe

Sem – 3, Branch – IT,
C++ = 90/100
(GPM)


Shaikh Abrar

Sem – 3, Branch – IT,
Degital Technic = 92/100,
C++ = 86/100, D.C = 90/100,
(GPM)


Vishal Salvi

Sem – 3, Branch – Computer,
C++ = 90/100, D.S = 90/100,
DBMS = 96/100,
CHM = 94/100, (GPM)


Nishant Ahirrao 

Branch – Mechanical,
Sem – 3, Hydraulics = 92/100,
(GPM)


Chaitanya Sawant

Sem – 3, Branch – Mechanical
BTH = 87/100
(GPM)

Degree Result

Rucha-Golwalkar
Rucha Golwalkar
Sem – 3, branch – Electronics
Maths = 93/100
(K.J. Somaiya)


Nishika Lokam
Sem – 3, Branch – EXTC
maths = 98/100
(Vidyalankar)


PRATHMESH MULAY
Sem – 3, Branch – IN,

Maths = 95/100
(VESIT )

SHIBSHANKARSHIBHANKAR PADHEY
DEGREE M3 – 95

(RAIT)